همیشه فکر کردن به شما، ناخودآگاه لبخندی روی لبانم می نشاند  دوست دارم این لبخند ها را و آن کسی که باعث این لبخند هاست را....

 تاريخ : چهار شنبه 12 آذر 1393برچسب:, | 19:53 | نویسنده : nazanin |

دوست داشتن واقعی پایان خوش نمیخواد چون دوست داشتن واقعی پایان نداره... وخانم نوعدوست من شما را واقعا دوست دارمتاريخ : چهار شنبه 12 آذر 1393برچسب:, | 19:30 | نویسنده : nazanin |

دربدترین روزها ، امیدوار باش... چون همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابرها می بارد.. دربدترین روزهام به خانم نوعدوست فکر میکنم یادش بهم آرامش میده...تاريخ : چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, | 13:46 | نویسنده : nazanin |