با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا.. بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـامتنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :دوستت دارم بی همتا ترین معاون دنیا !

              

 تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:, | 20:54 | نویسنده : nazanin |

فقط موج های دریا هستند که واقعا ساحل رو دوست دارن،.. آره فقط اونا هستند،... با اینکه میدونند وقتی برسند به ساحل میمیرند،... باز هم بی قرار رسیدنند...

    تاريخ : دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:, | 21:14 | نویسنده : nazanin |

همه جا هستی.. در نوشته هایم... در خیالم...در دنیایم... تنها جایی که باید باشی و ندارمت.... کنارم است...!تاريخ : پنج شنبه 2 مرداد 1393برچسب:, | 17:5 | نویسنده : nazanin |